my

niedziela, 01 marca 2009

My

Stowarzyszenie “Studnia Pamięci” to organizacja pozarządowa, która podejmuje i wspiera inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne mające na celu poszerzanie świadomości historycznej i obywatelskiej. Działamy na rzecz zachowania pamięci o miejscach, wydarzeniach i ludziach, dbamy o zabytki kultury materialnej. Upowszechniamy również problematykę praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich oraz przeciwdziałamy dyskryminacji.

Stowarzyszenie “Studnia Pamięci” skupia swoje zainteresowania wokół tematyki historycznej, związanej przede wszystkim z historią i kulturą Żydów w Lublinie i na Lubelszczyźnie oraz upamiętnia rocznice i wydarzenia związane z Holokaustem.

Organizujemy podróże edukacyjne do miejsc pamięci w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, spotkania i pokazy filmów.

Współpracujemy z Zakładem Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kołem Naukowym Studentów Judaistyki UMCS, Państwowym Muzeum na Majdanku, Ośrodkiem "Brama Grodzka-Teatr NN", a także ukraińskim Muzeum Historii Żydów Bukowiny w Czerniowcach, niemiecką organizacją Bildungswerk S. Hantz i Fundacją Sobiborską z Amsterdamu.

 
STATUT Stowarzyszenia STUDNIA PAMIĘCI


We

The Well of Memory Association deals with historical education concerning the Holocaust history and commemoration, as well as issues connected with human rights violations and discrimination.

We organize educational trips to memorial sites in Poland, Germany and Ukraine, as well as conferences, seminars, lectures, workshops, meetings and movie screenings. We also act towards preservation of memory and historical places. Besides, we commemorate anniversaries and events connected with the Holocaust.

We closely cooperate with the Institute of Jewish Studies at Maria Curie-Sklodowska University (MCSU) in Lublin, Judaic Studies Academic Circle at MCSU, State Museum at Majdanek and "Grodzka Gate – NN Theatre" Centre, not to mention German organization Bildungswerk S. Hantz and Stichting Sobibor from Amsterdam.Z.Libera

Z. Libera "Lego. Obóz koncentracyjny"

 

Tagi: kontakt
18:55, duzka , my
Link Dodaj komentarz »

Nareszcie, po wielu administracyjno-organizacyjnych perypetiach, 10 grudnia 2008 r. zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”.

Wszystko zaczęło się od Roberta Kuwałka i nieformalnych spotkań w Mandragorze oraz od październikowej "Akcji Reinhard na Lubelszczyźnie", w której część z nas brała udział. Okazało się, że mamy podobne zainteresowania, a jako ambitni, pomysłowi i z natury pozytywnie nastawieni ludzie, postanowiliśmy rozpocząć własne działania.Chcemy mieć wpływ na sprawy, które są dla nas ważne.

Autorom porad prawno-formalnych zamieszczonych na portalu ngo.pl dziękujemy :)

AR Lublin 2008

Robert Kuwałek w charakterze przewodnika po lubelskim gettcie.

AR Sobibór 2008

Upamiętnienie w Alei Pamięci w Sobiborze.

Cmentarz w Izbicy.

 

Tagi