Blog > Komentarze do wpisu

Shana Tova!

Dziś rozpoczyna się jeden z czterech Nowych Roków w żydowskim kalendarzu:
Rosh ha shanah, który zwany jest także „dniem rogu”(shofar) i wyznacza
początek nowego roku kalendarzowego. To początek roku dla ludzi, zwierząt i
kontraktów prawnych. Jest także upamiętnieniem ( czy też rocznicą)
stworzenia świata. I dziś jest to rok 5774 .

W tradycji religijnej święto to rozpoczyna okres obrachunku grzechów i
zapisu imion sprawiedliwych w Księdze życia. Grzesznicy mają szansę na
pokutę i naprawę swych uczynków do dnia Yom Kipur.
Nie jest to jednak jedyny nowy rok w tradycji żydowskiej. W Mishnie i
Talmudzie znajdziemy jeszcze trzy inne:

„Królewski Nowy Rok” 1 Nissan – przypadający w marcu-kwietniu, jest
początkiem Nowego Roku w kalendarzu religijnym i faktycznie pierwszym
miesiącem w kalendarzu żydowskim. Oznaczał także wyznaczenie roku panowania
nowego władcy i całego szeregu decyzji administracyjnych typu: najem, zwrot
długu, dotrzymanie przysięgi.

Tu Bishvat - przypadający w 15 dniu miesiąca Shevat (w tym roku był to 25
stycznia ) to inaczej „Nowy Rok dla Drzew” , w którym, zgodnie z tradycją w
Izraelu sadzi się drzewa. Jest to również dzień poświęcony świadomości
ekologicznej.

1 Elul – to początek roku podatkowego. Zgodnie z zaleceniami w Księdze
Powtórzonego Prawa dzień ten wyznacza ramy zliczania bydła (i majątku)
urodzonego między dniem 1 Elul jednego roku i 1 Elul następnego, a
podlegającym dziesięcinie na rzecz Świątyni.

Shana Tova od "Studni Pamięci" oraz boysbandu z Yeshivy:

http://www.youtube.com/watch?v=7BtgeiIdl7U

środa, 04 września 2013, duzka

Polecane wpisy